BIURO RACHUNKOWE Żyrardów
PARTNER BM

Powierz sprawy Twojej firmy w ręce profesjonalistów

Serdecznie witamy

Profesjonalne oferty księgowe o najwyższej jakości obsługi Klienta wraz z rzetelnymi informacjami to wyznacznik naszej działalności. Sukces osiągamy dzięki obopólnej korzyści i zadowoleniu.

biuro rachunkowe Żyrardów

Nasz zespół składa się z dynamicznych i skutecznych profesjonalistów, dla których outsourcing księgowo-finansowy to pasja i przyjemność.

Możemy pochwalić się ogromnym doświadczeniem, nieustannie pogłębiamy swoją wiedzę, a zaangażowanie pozwala na zadbanie o każdego Klienta indywidualnie.

Tak wygląda sporządzanie przez nas rocznych sprawozdań finansowych:

  • prowadzimy podatkowe księgi przychodów oraz rozchodów
  • prowadzimy obsługi kadrowo-płacowe, a także dokumentację ZUS
  • prowadzimy księgi handlowe

Dlaczego warto powierzyć nam swoje zaufanie?

Doświadczenie na przełomie wielu lat skutecznie dowiodło, że prowadzanie działalności gospodarczej nie należy do prostych. Pomogliśmy przejść naszym Klientom przez momenty, w których potrzebowali wsparcia. A dzięki pomocy w odnalezieniu najlepszych rozwiązań, współpraca z nami trwa do dziś.

Mamy wyłącznie indywidualne podejście!

Prowadzenie firm wymaga poświęcenia sporego czasu, którego brakuje naszym Klientom. Dlatego też dokładamy starań, aby nasza elastyczność miała ogromny wpływ na ich rozwój.

Definicje związane z rachunkowością

Rachunkowość – system informacyjny podmiotu, który ma na celu doręczyć dane, potrzebne do jego zarządzania, jak również prezentujące kondycję finansową podmiotu gospodarczego. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, przedstawiającym proces prowadzonej działalności gospodarczej oraz służy jej ocenie. Zasadniczym celem rachunkowości jest dostarczenie realnego i obiektywnego obrazu kondycji majątkowej i pieniężnej podmiotu gospodarczego. Przedmiot rachunkowości to każdy przypadek ekonomiczny wyrażony w wskaźniku pieniężnym i oddziałującym na zmianę pozycji podmiotu gospodarczego, jego rezerwy i wyniki.


Nasze biuro rachunkowe nawiąże współpracę z firmami z Żyrardowa serdecznie zaprasza do współpracy.


Rachunkowość podatkowa – związana z ewidencją gospodarczą, wynikającą z unormowanych przepisów prawa podatkowego i jego nakładania się na księgi rachunkowe, administrowane według prawa bilansowego. Rachunkowość podatkowa skupia się na ewidencjonowaniu podatków i kalkulowaniu. Zajmuje się również operacjami ekonomicznymi, wymaganymi przy ustalaniu obciążeń podatkowych i precyzowaniu dochodów. Rachunkowość podatkowa znajduje ujście w Urzędzie Skarbowym, a jej podmiotami są osoby fizyczne i spółki cywilne.


VAT - Podatek od towarów i usług (PTU) – z ang. Value-added tax, czyli powszechnie znany VAT. Jako pierwszy ideę podatku od wartości dodanej przedstawił niemiecki biznesmen Carl Friedrich von Siemens. Pomimo to, za twórcę pojęcia podatku VAT uważa się francuskiego ekonomika - Maurice Lauré. Podatek VAT, podobnie jak podatek obrotowy, przyjmowany jest w każdej kolejnej turze obrotu usług bądź towarów. Budowa VAT-u zakłada brak strumieniowego zbiegania się podatku poprzez zastosowanie układu wydzielenia zobowiązania podatkowego, pobranego w trakcie poprzednich etapów obrotu. VAT trafił do Polski na mocy ustawy o podatku od towarów i usług i o podatku akcyzowym z dnia 8.01.1993 r. Polski ustawodawca został zmuszony do uregulowania przepisów polskiego prawa podatkowego z normami prawa UE. W wyniku działań ustawodawcy powstała nowa ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku.


Podatek dochodowy – obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa. Podstawą jego opodatkowania jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przedstawia to następujący wzór: dochód = przychód – koszty uzyskania tego przychodu. W wielu krajach wyróżnia się podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych (Polska). Niekiedy zdarza się, że w danym kraju nie obowiązuje podatek dochodowy od osób fizycznych (Monako).


Podatnik – według polskiego prawa jest to osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podlega obowiązkowi podatkowego na mocy ustaw podatkowych. Z naszego doświadczenia wynika że każdy podatnik odwiedził chodciaż raz biuro rachunkowe Żyrardów ma wielu podatników więc zapraszamy.


NIP - Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – kod składający się z dziesięciu cyfr, który służy do identyfikacji polskich podatników. NIP został wprowadzony na mocy ustawy z października 1995 roku. Zaczął obowiązywać od roku 1996. Numer identyfikacji podatkowej nadaje naczelnik urzędu skarbowego. Od dnia 1 września 2011 osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, korzystają z numeru PESEL jako numeru identyfikującego.


Osoba fizyczna – określenie prawne człowieka w prawie cywilnym. Osobą fizyczną jest każdy człowiek od chwili urodzenia do momentu śmierci. Osobowość fizyczna jest pojęciem prawa cywilnego, dlatego brak posiadania osobowości fizycznej przez płód nie pozbawia go ochrony prawnej. Nasciturus (płód) może być podmiotem praw i obowiązków warunkowo, które otrzymuje, jeśli narodzi się żywy. Jeśli chodzi o cechy osób fizyczny są to: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania.

Biuro rachunkowe Żyrardów